Očistio sam plak u karotidama

Čišćenje krvnih sudova