Karotide začepljene 80% sada su čiste

Zašepljene kartoide su sada čiste