Iko Škrijelj: Dijabetin kapima šećer vraćen sa 38.9 u normalu